6 Ekim

Mesnevinin ilk 18 beyiti

Esin Çelebi - UMV Başkan Vekili (Türkçe)
A.Refik Kutluer - UMV Yön.Kur.Üyesi (İngilizce)

 

“PAKİSTAN’A YARDIM KONSERİ” (20:00)

Yunus’tan Mevlana’ya

Orkestra: Hacettepe Akademik Senfoni Orkestrası

Solist: Şefika Kutluer, Flüt

 

İ.Mirzayev

Yunus Emre Uvertürü
Mevlana Flüt Konçertosu
Dede Efendi Gülnihal

 

Salon tahsisi için T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Orkestra'yı görevlendirdiği için Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne teşekkür ederiz.

www.sefikakutluer.com
facebook.com/sefika.kutluer
instagram.com/sefika.kutluer
instagram.com/sefikakutluerofficial
twitter.com/sefikakutluer