6 Ekim 2010

Mesnevinin ilk 18 beyiti

Esin Çelebi – UMV Başkan Vekili (Türkçe)
A.Refik Kutluer – UMV Yön.Kur.Üyesi (İngilizce)

 

“PAKİSTAN’A YARDIM KONSERİ” (20:00)

Yunus’tan Mevlana’ya

Orkestra: Hacettepe Akademik Senfoni Orkestrası

Solist: Şefika Kutluer, Flüt

 

İ.Mirzayev

Yunus Emre Uvertürü
Mevlana Flüt Konçertosu
Dede Efendi Gülnihal

 

Salon tahsisi için T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Orkestra’yı görevlendirdiği için Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne teşekkür ederiz.